Regulamin - Sklep piłkarski AROS-SPORT

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
AROS-SPORT.COM

1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.aros-sport.com prowadzony jest przez Arkadiusza Kaznowskiego działającego pod firmą AROS–SPORT.COM zarejestrowaną pod adresem ul. Wyżynna 29/30, 20-560 Lublin z siedzibą przy ul. Energetyków 5, 20-468 Lublin, NIP 946-243-86-52, REGON: 061563980, tel. 500-511-619, 789-425-351, e-mail: info@aros-sport.com

Numer Konta IDEA BANK: 48 1950 0001 2006 0532 8691 0002 zwanego dalej „Sprzedawcą” – „Sprzedającym”

2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.

3. Towary sprzedawane w naszym sklepie są w 100% nowe, oryginalne, zapakowane w fabryczne pudełka. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie PLN i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy. Jednostką miary towarów sprzedawanych przez Sprzedającego jest sztuka. Klient może kupić w zależności od stanu magazynowego dowolną ilość towarów.

4. „Kupującym” – „Klientem” może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna; albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę sprzedaży ze Sprzedawcą.

5. Sprzedaż bezpośrednia odbywa się w siedzibie firmy AROS-SPORT.COM tj. przy ul. Energetyków 5, 20-468 Lublin. Za zakupione produkty Klient otrzymuje fakturę VAT, bądź paragon.

6. Sprzedawca, tj. AROS-SPORT.COM Arkadiusz Kaznowski ul. Wyżynna 29/30,
20-468 Lublin, NIP 946-243-86-52, REGON: 061563980, tel. 500-511-619, 789-425-351, e-mail:info@aros-sport.com jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień regulaminu. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach sklepu internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Sprzedawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Żądanie w tym zakresie może zostać złożone w szczególności: pisemnie na adres: AROS-SPORT.COM Arkadiusz Kaznowski, ul. Energetyków 5, 20-468 Lublin; w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@aros-sport.com Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (D U. Nr 144, poz.1204). Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia.

7. Sprzedający zapewnia Usługobiorcy poprawność działania sklepu internetowego w niemalże wszystkich dostępnych przeglądarkach internetowych, na ekranach o różnej rozdzielczości. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek internetowych może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu www.aros-sport.com, należy je wszystkie wyłączyć. Na monitorach i ekranach starszego typu o mniejszej rozdzielczości sklep internetowy może nie wyświetlać się w pełni, nie mniej jednak wszystkie jego funkcje jak i zasady oraz regulamin są zawsze widoczne.

8. Kupujący zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedającego oraz osób trzecich. Ponadto, Kupujący zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

9. Na zakupiony Produkt – Kupujący otrzymuje dokument sprzedaży (faktura VAT/paragon), który jest przesyłany wraz z towarem na podany przez Kupującego w formularzu zamówienia adres. Jednostką miary Produktów sprzedawanych przez Sprzedającego jest sztuka. Kupujący może kupić w zależności od stanu magazynowego dowolną ilość Produktów.

10. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu. Sprzedający ma prawo do dokonywania zmian i aktualizacji Regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.

11. Towary objęte w danym czasie konkursem, promocją, rabatem itp. podlegają zasadom i regulaminom dotyczącym owego konkursu, promocji bądź rabatu. Konkursy, promocje bądź rabaty itp. nie łączą się jeśli chodzi o dany produkt. Produkty objęte konkursem, promocją, bądź rabatem itp. występują do wyczerpania zapasów chyba że regulamin stanowi inaczej.

12. Zdjęcia znajdujące się na stronie www.aros-sport.com są wykonane przez firmę AROS-SPORT.COM i/lub przez firmy współpracujące i są jej własnością. Przedstawiają rzeczywisty wygląd towaru. Wygląd zdjęć obuwia w dużej mierze zależy od jego jakości i ustawień. Zezwalamy na korzystanie z niniejszych zdjęć pod warunkiem, że nie zostanie z nich usunięte logo AROS-SPORT oraz w żaden inny sposób nie będą one modyfikowane. Zdjęcia mogą być wykorzystane tylko i wyłącznie do reklamy, oferty handlowej i w celach komercyjnych firmy AROS-SPORT.COM. Zabronione jest i nie można wykorzystywać zdjęć, materiałów, tekstów, obrazków, grafik, fragmentów i innych w celach komercyjnych i ofercie handlowej innych firm niż AROS-SPORT.COM

13. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy produktów, nazwy firm i ich loga użyte na stronie sklepu www.aros-sport.com należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronach sklepu www.aros-sport.com użyte są w celach informacyjnych. Zawartość witryny (teksty, obrazki, grafiki) oraz wszystkie jej fragmenty stanowią własność firmy AROS-SPORT.COM, producentów, dostawców lub firm współpracujących.

14. Cena zakupu widoczna na stronie sklepu internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi kurierskie) oraz o innych kosztach Kupujący jest informowany na stronach sklepu internetowego w trakcie składania zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Kupującego woli zawarcia umowy sprzedaży.

15. Po złożeniu zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje za pomocą przesłania Kupującemu wiadomości zatytułowanej „potwierdzenia zamówienia” na e-mail podany w trakcie jego składania przez Kupującego. Z chwilą otrzymania przez Kupującego w/w wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Kupującym i Sprzedawcą.

16. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Kupującemu treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez umożliwienie zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz przesłanie Kupującemu wiadomości e-mail stanowiącej potwierdzenie zamówienia. Treść Umowy Sprzedaży jest również utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na Trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na wskazany przez Klienta podczas składania zamówienia adres.

17. Płatności należy dokonywać na rachunek bankowy Sprzedawcy IDEA BANK 48 1950 0001 2006 0532 8691 0002
Sprzedawca umożliwia Kupującemu następujące sposoby płatności z tytułu zawartej umowy sprzedaży:
a) przedpłata – szybki przelew on-line za pośrednictwem serwisu transferuj.pl, PayPal, płatność kartą bankową bądź telefonem;
b) przedpłata – tradycyjny przelew bankowy;
c) pobranie – płatność kurierowi przy odbiorze przesyłki;
d) W przypadku wyboru przez Klienta płatności w formie przedpłaty Kupujący obowiązany jest do dokonania zapłaty w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
e) W przypadku wyboru przez Kupującego płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki jest On zobowiązany do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki Kurierowi dostarczającemu paczkę.

18. Dostawa Produktu dostępna jest w każdym kraju na świecie.

19. Dostawa Produktu zamówionego za pomocą formularza zamówienia do Kupującego jest odpłatna, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi kurierskie) są wskazywane Kupującemu na stronie internetowej w zakładce „Dostawa” oraz w trakcie składania zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Kupującego woli związania się Umową Sprzedaży.
Koszt dostawy przesyłki do 249 zł jest następujący:
a) Przedpłata (wskazana w pkt 17 a i b niniejszego regulaminu) 11,90 zł z VAT
b) Pobranie (wskazane w pkt 17 c niniejszego regulaminu) 16,90 z VAT
Zamówienia powyżej 249 brutto zł są przesyłane bez opłat.

20. Sprzedawca udostępnia Kupującemu następujące sposoby dostawy: przesyłka kurierska i przesyłka kurierska za pobraniem.

21. Towar jest przekazywany do 24 godzin od złożenia zamówienia firmie kurierskiej DPD. Termin dostawy Produktu do Kupującego wynosi do 7 dni roboczych od przekazania towaru firmie kurierskiej, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano inny termin.

22. Termin realizacji przesyłek towarów dostępnych na indywidualne zamówienie, z haftem lub nadrukiem wynosi 3-5 dni roboczych lub dłużej – w zależności od produktu lub usługi jaką życzy sobie Kupujący.

23. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
a) W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia zaksięgowania przelewu na rachunku bankowym lub koncie rozliczeniowym Sprzedającego.
b) W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

24. W sklepie internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Formularz Zamówienia oraz Newsletter.
a) Formularz Zamówienia umożliwia zakup produktu. Zakup rozpoczyna się z chwilą dodania przez Kupującego pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Kupującego łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Potwierdź zakup z obowiązkiem zapłaty” (do tego etapu Kupujący może samodzielnie modyfikować wprowadzone dane, kierując się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia konieczne jest aby Kupujący wskazał następujące dane: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, w razie dostępności rodzaj, kolor i rozmiar Produktu, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W przypadku Kupujących będących przedsiębiorcami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
Usługa w postaci Formularza Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i kończy się z momentem złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Kupującego.
b) Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola „Zapisz”. Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxu w trakcie zakładania Konta albo składania Zamówienia – z chwilą utworzenia Konta albo złożenia Zamówienia lub po kontakcie Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter.
Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez kliknięcie linku dostępnego w każdej wiadomości mailowej do Niego skierowanej lub wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@aros-sport.com bądź pisemnie na adres AROS-SPORT.COM Arkadiusz Kaznowski ul. Energetyków 5, 20-468 Lublin.

25. Kupującemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 30 dni od dnia doręczenia Produktu. Celem odstąpienia Kupujący zwraca zakupiony Produkt wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy. Skorzystanie z w/w przez Kupującego powoduje zwrot kosztów zakupionego Produktu.

26. Bieg terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży rzeczy rozpoczyna się:
1) dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
a) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
b) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;
2) dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.

27. W celu wykonania prawa odstąpienia Klient powinien złożyć Sprzedawcy oświadczenie w tym zakresie. Do zachowania 30-dniowego terminu na odstąpienie wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

28. Oświadczenie to może zostać wysłane m.in.: e-mailem na adres: info@aros-sport.com
(wówczas Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Klientowi na trwałym nośniku otrzymanie oświadczenia o odstąpienia od umowy) lub pocztą na adres: AROS-SPORT.COM Arkadiusz Kaznowski ul. Energetyków 5, 20-468 Lublin.

29. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć za pomocą niniejszego wzoru oświadczenia o odstąpieniu. (pobierz oświadczenie)

30. Zakupiony Towar należy zwrócić na poniższy adres: AROS-SPORT.COM Arkadiusz Kaznowski ul. Energetyków 5, 20-468 Lublin. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

31. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

32. Zwrot zapłaconej ceny oraz wszelkich poniesionych w związku z zawarciem umowy kosztów zostanie dokonany niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, przy czym Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wstrzymania się ze zwrotem otrzymanych płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem.

33. Zwrot płatności otrzymanych od Klienta dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie
jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez Kupującego dodatkowych kosztów.

34. Kupujący traci prawo odstąpienia od umowy sprzedaży, której przedmiotem świadczenia jest rzecz wyprodukowana według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

35. Reklamacje należy zgłaszać pisemnie na adres: AROS-SPORT.COM Arkadiusz Kaznowski AROS-SPORT ul. Czesława Strzeszewskiego 15/66, 20-153 Lublin lub na adres e-mail: info@aros-sport.com

36. W treści reklamacji należy podać:
a) informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości;
b) żądania Kupującego;
c) dane kontaktowe osoby składającej reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedającego.

37. Wszystkie informacje wymienione powyżej są zawarte w formularzu reklamacyjnym dostępnym do pobrania na stronie sklepu w zakładce: „Reklamacje”. W zakładce „Reklamacje” jest również opisana dokładnie krok po kroku cała procedura reklamacyjna.

38. Do zgłoszenia reklamacyjnego należy dołączyć wadliwy Produkt oraz paragon zakupu lub fakturę VAT.

39. Na wszystkie towary oferowane w naszym sklepie jest 24 miesięczna gwarancja producenta. Gwarancja rozpatrywana jest tylko i wyłącznie za okazaniem faktury VAT bądź paragonu. Produkt musi być przesłany lub dostarczony w oryginalnym pudełku. Do paczki należy dołączyć:
– wypełniony formularz reklamacyjny (plik do pobrania);
– dowód zakupu – fakturę VAT lub paragon.

40. AROS-SPORT.COM nie przyjmuje żadnych przesyłek przysłanych za pobraniem. Jeśli reklamacja zostanie uznana towar odsyłamy na własny koszt, jeśli zaś reklamacja zostanie odrzucona koszty transportu (11,90zł z VAT) pokrywa Klient. Mail kontaktowy w sprawach reklamacyjnych to: info@aros-sport.com
Wszystkie reklamacje są rozpatrywane indywidualnie.

41. Gwarancji nie podlegają wszelkie uszkodzenia mechaniczne (rozdarcia, obtarcia, rozcięcia itp.), oraz uszkodzenia spowodowane niedbałym i lub niewłaściwym, niezgodnym z przeznaczeniem producenta użytkowaniem.

42. Przy rozpatrywaniu reklamacji Sprzedający posiłkuje się opinią niezależnego specjalisty w zakresie oceny jakości produktu.

43. Rozstrzygnięcie reklamacji następuje w terminie 14 dni roboczych od daty odebrania przez Sprzedającego przesyłki z jej zgłoszeniem.

44. Sprzedający jest zobowiązany dostarczyć Kupującemu produkt bez wad.

45. Jeżeli Towar ma wadę Klient może:
1) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze
sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
2) żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

46. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.

47. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru.

48. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.

49. Kupujący ma 1 rok na zgłoszenie reklamacji od chwili zauważenia wady (reklamacja z rękojmi).

50. Podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedającego względem Kupującego za wady fizyczne lub prawne (rękojmia) zaistniałe w produkcie zakupionym w sklepie internetowym www.aros-sport.com stanowią powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

51. Klient może wymienić nieużywany towar (niezależnie od uprawnień z gwarancji i rękojmi) w ciągu 30 dni kalendarzowych od otrzymania przesyłki. Krańcowy trzydziesty dzień liczony jest jako data nadania przesyłki od Klienta do AROS-SPORT.COM. Chęć wymiany należy zgłosić drogą mailową na adres: info@aros-sport.com. W mailu należy podać numer otrzymanej faktury VAT bądź paragonu oraz informację na jaki produkt i rozmiar Życzą sobie Państwo wymienić dany towar. W odpowiedzi otrzymają Państwo informację o dostępności danego towaru w danym rozmiarze. Do paczki należy dołączyć:
– Formularz Wymiany Towaru (plik do pobrania);
– Paragon lub Fakturę VAT za zakupiony towar.

52. Towar wraz z wyżej wymienionym kompletem dokumentów należy wysłać na adres:
AROS-SPORT
ul. Czesława Strzeszewskiego 15/66
20-153 Lublin

AROS-SPORT.COM nie przyjmuje żadnych przesyłek przysłanych za pobraniem. Prosimy pod żadnym pozorem nie oklejać oryginalnych pudełek taśmą. Po rozpatrzeniu sprawy wymieniamy towar tak szybko, jak tylko jest to możliwe.

53. Klient ma 30 dni kalendarzowych na ewentualny zwrot towaru (niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi) od otrzymania przesyłki. Krańcowy trzydziesty dzień liczony jest jako data nadania przesyłki od Klienta do AROS-SPORT.COM. Produkt jak i jego opakowanie nie może nosić żadnych śladów użytkowania. Produkty uszkodzone, pobrudzone bądź w jakikolwiek inny sposób naruszone, odbiegające od nowego stanu faktycznego będą odsyłane do Klienta na Jego koszt.

54. Konsument powinien zgłosić chęć zwrotu towaru drogą mailową na adres: info@aros-sport.com. W mailu z informacją o zwrocie powinien znaleźć się numer otrzymanej faktury VAT bądź paragonu. Produkt powinien być przesłany lub dostarczony w oryginalnym pudełku. Do paczki należy dołączyć:
– Fakturę VAT, bądź paragon za zakupiony i zwracany towar;
– Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Kupna-Sprzedaży (plik do pobrania).

55. Zwracany produkt z wyżej wymienionym kompletem dokumentów należy wysłać na adres:
AROS-SPORT
ul. Czesława Strzeszewskiego 15/66
20-153 Lublin
AROS-SPORT.COM nie przyjmuje żadnych przesyłek przysłanych za pobraniem. Po rozpatrzeniu sprawy zwrotu pieniędzy dokonamy w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania paczki ze wszystkimi wymaganymi dokumentami. Opakowanie jest nieodłączną częścią sprzedawanych produktów. Jeśli towar jest zwracany opakowanie nie może nosić śladów uszkodzeń. Prosimy pod żadnym pozorem nie oklejać oryginalnych pudełek taśmą.

56. Towary na szczególne zamówienie (z haftem, nadrukiem itd.) itp. są wcześniej indywidualnie negocjowane i nie podlegają wymianie ani zwrotom.

57. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Kupującego będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

58. Kupujący będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
• uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214)
• uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej
• może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem mailowym: porady@dlakonsumentow.pl

59. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki

60. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

61. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.

62. W wypadku Usługobiorców nie będących konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

63. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem bez względu na jej podstawę prawną jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem.

64. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

65. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy są w języku polskim.

66. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do 22 stycznia 2015 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 23 stycznia 2015 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

67. Zapoznałem się i akceptuję regulamin sklepu AROS-SPORT.COM. Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji zamówienia.

68. Do umów sprzedaży zawartych do dnia 24 grudnia 2014 zastosowanie mają przepisy regulaminu: Wersja 1.0 (Lublin, 10 lipca 2013r.).

69. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta na stronie sklepu w zakładce „Regulamin” http://aros-sport.com/regulamin/
Wersja 2.0 (Lublin, 25 grudzień 2014r.)

2015-11-02 17:18:59

Podziel się tym ze znajomymi!

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej.Rozumiem i akceptuję.